Sistemul informational de evidenta a mijloacelor de masurare legale in Republica Moldova (SI EMM) este un sistem informatic destinat monitorizarii activitatii Laboratoarelor de Verificare Metrologica si a evidentei Mijloacelor de Masurare verificate de acestea.

Sarcinile de baza a  sistemului este:

1.  Asigurarea accesului cetatenilor la informatia despre utilizabilitatea mijloacele de masurare legale. Totodata, diminuarea utilizarii mijloacelor de masurare ilegale.

2. Implementarea procesului de inregistrare si monitorizare a laboratoarelor de verificare metrologica.

3. Implementarea procesului de inregistrare a mijloacelor de masurare.

4. Implementarea procesului de inregistrare a buletinelor de verificare metrologica.

5. Asigurarea accesului operativ instituliilor competente la informatiile referitoare la laboratoarele de verificare metrologica si la mijloacele de masurare verificate de aceste.